O nás


Klub železničnej nostalgie Bratislava východ je dobrovoľné združenie občanov, ktoré vzniklo za účelom reštaurovania a prevádzkovania vybraných muzeálnych historických železničných vozidiel. Taktiež združuje občanov, ktorí majú hlbší záujem o železničnú dopravu, cestovanie, zberateľskú činnosť, ako aj iné príbuzné činnosti súvisiace so železnicou a jej históriou.

Klub železničnej nostalgie Bratislavy východ (KŽNBaV) vznikol 14. septembra 2009 schválením jeho stanov a loga na Ministerstve vnútra SR. Zakladajúci členovia KŽNBaV sa ustanovili na hlavných bodoch, podľa ktorých budú prezentovať svoje smerovania a ciele.

Základnými cieľmi Klubu železničnej nostalgie Bratislavy východ sú:

Na základe spoločných záujmov sa náš klub rozhodol pre úzku spoluprácu s MDC-ŽSR. MDC-ŽSR je štátne rezortné múzeum patriace pod Železnce Slovenskej Republiky (ŽSR). Ako podporný pilier štátneho múzea by sme chceli napomáhať akciami nášho občianskeho združenia pri záchrane a reštaurovaní exponátov patriacich do zbierok MDC. Zároveň máme záujem podieľať sa aj pri riešení a organizovaní výstav a prezentačnej činnosti pre širokú laickú ale i odbornú verejnosť. Ide o typ spolupráce vytvorenej na základe novej koncepcie pomoci pre rozvoj a budovanie Národného železničného parku na Rendezi v Bratislave. Vzhľadom pre široký záber budúcej prezentácie sa tu otvára možnosť podieľať sa priamo na reštaurovaní rôznych zbierkových predmetov jednotlivých železničných odvetví, ktoré sa zachovali v zbierkach MDC-ŽSR a ráta sa s nimi v expozícii Národného železničného parku.

Hlavným cieľom klubu je záchrana a zreštaurovanie rýchlikového parného rušňa radu 387.0 typu Pacific do prevádzkového stavu. Jedná sa o rušeň vyrobený v roku 1932 a patrí medzi prvé rýchlikové rušne vyrobené v ČSR. Pre jeho nízky komín dostal prezývku Mikádo. Rušne tohto radu sa u nás podieľali na vozbe rýchlikov na spojeniach Bratislava - Žilina, Bratislava - Praha. Ku koncu svojho života boli nasadzované na vozbu osobných i nákladných vlakov. Samotné reštaurátorské práce na rušni sú rozdelené na dve etapy. Prvá etapa je zreštaurovanie tendra radu 923.003 a v druhá etapa znamená pustiť sa do opravy samotného rušňa radu 387.0. K jednotlivým etapám opráv sú vypracované harmonogramy a postupy opravy, na základe ktorých sa spresnia detaily jednotlivých úkonov pri oprave. Preto pri záchrane a oživení tohto rušňa náš klub bude vďačný za každú pomoc a privíta každého záujemcu, ktorý bude chcieť priložiť ruku k dielu a podpísať sa pod opravu takého slávneho rušňa akým je Mikádo.

Náš klub, už okrem spomínaných projektov, ktoré hodlá realizovať, má zverené do starostlivosti aj ďalšie historické vozidlá. Jedná sa o motorovú nákladnú drezinu Tatra T 14/52 Vm 0536000, osobnú motorovú drezinu Warszawa Dmv 73-014 a trojnápravový tárovací vozeň č. 401 vyrobený firmou Královopolská akciová společnost na stroje a vagony Brno v roku 1928.

Naše projekty sú otvorené každému, kto má snahu a záujem prispieť k obohateniu a k zveľadeniu historickej železničnej zbierky na Slovensku. Vítaní sú u nás nielen profesionáli - tí čo už niečo o železnici vedia, ale aj tí čo sa chcú niečo o železnici dozvedieť a naučiť. Privítame všetkých, ktorých láka železničná história, zberateľstvo, alebo chcú spoznať prácu, ktorá už dnes nie je všedná. Veď, kde sa človek môže realizovať pri generálnej oprave parného rýchlikového rušňa, alebo pri reštaurovaní historicky cenných predmetov len tak, bez akýchkoľvek väčších obmedzení, či dokonca zajazdiť si na drezine alebo na motorovom rušni. Stačí len mať chuť a prísť sa realizovať.

Náš klub funguje v areáli Múzejno-dokumentačného centra ŽSR na Dopravnej ulici č.2 v starom rušňovom depe Bratislava východ zvanom Rendez. Tu sa stretávame a snažíme sa zachrániť to, na čo náš štát nestačí a nemá peniaze. Pre nás je dôležité to, aby sa nám podarilo zachrániť už aj tak to málo z mála nasledujúcim generáciám. Pre mnohých z nás je to relax i hobby a dobre vykonaná práca je našou odmenou.