Pomohli sme zakúpiť záhradný traktor


Poslaním Klubu železničnej nostalgie Bratislava východ je okrem záchrany a opravy vybraných historických železničných vozidiel tiež napomáhať Múzejno-dokumentačnému centru ŽSR VVÚŽ (MDC) pri zachovávaní a spravovaní železničných pamiatok. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Ing. Jiřím Kubáčkom, CSc. a spoločnosťou LTE Logistik a  Transport Slovakia s.r.o. zakúpiť pre potreby MDC záhradný traktor, ktorý bude slúžiť na úpravu trávnatých plôch v areáli Železničného múzea Bratislava východ. 
 


Záhradný traktor, ktorý od augusta 2011 slúži na úpravu zelených plôch v Železničnom múzeu Bratislava východ

 

 


Nákup traktora významne podporila aj spoločnosť LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.