Podpora / 2% z dane


Prevádzkovanie a najmä reštaurovanie nielen parného rušňa, ale akéhokoľvek historického koľajového vozidla je náročná záležitosť. Nie je to len o veľkom nadšení, záľube a voľnom čase. Takáto činnosť si vyžaduje dostatok ľudí, materiálu a finančných prostriedkov. Opravované vozidlo býva pred opravou vo veľmi zlom stave, je hrdzavé, poškodené a chýba mu veľa dielov, ktoré je potrebné zohnať, prípadne nanovo vyrobiť. Oprava zväčša trvá niekoľko rokov. Spomínané vložené prostriedky a práca sa počas opravy postupne premieňajú, resp. pretvárajú v iné hodnoty, ktorými je funkčný parný rušeň alebo akékoľvek iné opravené vozidlo. Tie môžu následne ľuďom robiť radosť, vytvárať zážitky a zanechávať spomienky, teda plniť si svoju spoločenskú úlohu. A táto spoločenská úloha, tento spoločenský efekt vyvoláva u ľudí, ktorí podporili opravu vozidla skvelý pocit, z dobre vykonanej práce, z dobre investovaných prostriedkov.

Preto budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete akokoľvek nás podporiť. Či už pridáte ruku k dielu, prispejete finančne alebo materiálne na opravu, pomôžete nám sponzorsky, poradíte nám alebo nás slovne povzbudíte k ďalšej práci. Budeme vám vďační.

Ak ste sa rozhodli podporiť nás, jednou z možností sú aj 2 % z dane. Každoročne sa môžeme rozhodnúť, či tieto 2 % poputujú do štátnej pokladnice, alebo nimi podporíme činnosť niektorého neziskového združenia. Jedným zo združení, ktoré spĺňajú podmienky na prijímanie 2 % z daní je aj Klub železničnej nostalgie Bratislava východ. Aj keď sa môže jednať o zdanlivo malú čiastku, je to rozhodne čiastka, ktorá nám pomôže.

 

Ako darovať 2% z dane?

 

Fyzické osoby, za ktoré zamestnávateľ odvádza daň:

 

Právnické osoby a samoplatcovia dane:

 

VŠETKY AKTUÁLNE TLAČIVÁ NÁJDETE NA TEJTO STRÁNKE DAŇOVÉHO RIADITEĽSTVA SR:
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/_danove-priznanie#PoukazaniePercentaDane

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI POTREBNÉ NA VYPLNENIE TLAČIVA: