Doterajšia práca klubu


Pre priaznivcov a sympatizantov nášho klubu prinášame krátku aktualitu o doterajších aktivitách a prácach pri reštaurovaní  historických železničných vozidiel.

Prvé informácie sa týkajú tárovacieho vozňa č. 401. S Jeho opravou sa začalo v roku 2010. Počas opravy boli z vozňa odstránené staré vrstvy laku. Vozeň bol  ako z vonka, tak aj znútra vyčistený na kov a na streche boli utesnené spoje proti zatekaniu vody do jeho interiéru. Následne bol vozeň nastriekaný základnou a vrchnou farbou. Popisy vozňa vychádzajú z dobových fotografií, ale aj z nájdených zvyškov nápisov, ktoré sme objavili pri odstraňovaní starých náterov. Vozeň sa nám podarilo dokončiť v júni 2011. Prvý krát bol verejnosti odprezentovaný na výstave Rendez 2011. 


Tárovací vozeň č. 401 na výstave Rendez 2011

Po prácach na tárovacom vozni sa práce presunuli na tender 923.003. V priebehu roka 2011 prebiehalo čistenie vodného priestoru od vodného kameňa a hrdze pomocou pneumatických pištolí. Po očistení dna tendra zvnútra sa pristúpilo k vyrezávaniu skorodovaných bočných oblúkov vodného priestoru. Práce na výmene oblúkov začali v auguste 2012. Posledný vymenený kus bol navarený v decembri 2012. 


Výmena zhrdzavených častí

Okrem výmeny spodných oblúkov sa práce súčasne sústredili aj na čistenie podvozkov a častí brzdy.  Napriek tomu, že podvozky nebudú jazdiť s naším tendrom, ale vrátia sa pod tender 930.003, ku ktorému patria, prejdú opätovnou revíziou spojenou s novým náterom a defektoskopiou.


Milan a Dominik pri čistení brzdových závesov

Tak isto bol z tendra demontovaný brzdový valec a ostatky vzduchového rozvodu, ktoré sa následne podrobili očisteniu a revízii. Nekompletné časti ako rozvádzač  a brzdové kohúty sa nám podarilo doplniť a zrepasovať.


Peťo pri demontovaní brzdového valca 

Jedným z vážnych problémov bolo skorodované vratné listové pero na malých nárazníčkoch, ktoré nebolo možné rozobrať. Preto sme museli pristúpiť k vybratiu spriahadlovej skrine, čím sa nám zlepšil prístup k peru. Po jeho optickom prehliadnutí bolo zistené, že je neopraviteľné, preto sme pristúpili k jeho novej výrobe.  Vďaka firme Autopéra.cz sa náš problém podarilo vyriešiť a pero je nad očakávanie vyrobená ako za starých časov aj s tzv. prackou.


Pohľad na rozobratú spriahadlovú skriňu


Novo vyrobené listové pero s prackou

Ďalšou prácou na tendri bolo skompletizovanie tyčových nárazníkov a následné ich natretie. Nárazníky bolo nutné prepúzdriť  a vyrobiť  k nim oporné platne. Novšie nárazníky boli z tendra demontované a namiesto nich boli dopasované pôvodné tyčové.


Skúšobné osadenie nárazníka na čelník tendra


Demontáž novších nárazníkov za pomoci Michala, Peťa, Jožka, Tomáša a Dominika

Ku koncu roka boli očistené obidva podvozky na kov, demontované vodné klapky a takisto očistené, opravené a vyčistené sito z vodného prepadu, kompletne zrevidovaná a očistená brzda tendra a jeho ťažné ústrojenstvo.  Na spestrenie a priblíženie sa k niečomu čo patrí k rušňu, sa chlapci dali do čistenia lampášov.


Tomáš sa pýši svojou prácou v podobe lesklého lampáša.

Pri ľahších prácach ako je natieranie nám pomôžu aj dievčatá, ale len vtedy, keď je už navarený obed!


Marienka pri natieraní brzdového tiahla

Od 7.1.2013 sa práca preniesla do vnútra tendra. Úlohou je vyrezať postupne všetky hnilé plechy, spevniť a dorobiť chýbajúce výstuhy a následne na ne pripevniť nové plechy.  Vyberanie rozpadávajúcich sa perejníkov sa začalo od konca tendra smerom dopredu . K dnešnému dňu je vybratých sedem perejníkov a chystáme sa na zváranie chýbajúcich výstuh. Neobvyklým úkazom bol perejník č.2 ktorý bol preplátovaný štyrmi  vrstvami plechu.


Pohľad na zlepenec plechov


Pohľad na vnútro vodného priestoru bez perejníkov

Na záver by sme sa chceli v mene celého klubu poďakovať všetkým naším priaznivcom, sympatizantom, priateľom a sponzorom za podporu, ktorú nám prejavujú.

O ďalších prácach nášho klubu Vás budeme opäť  informovať tu na našich stránkach.