Cisternový vozeň z roku 1900


Náš Klub železničnej nostalgie Bratislava východ sa tak, ako je to uvedené aj v stanovách, snaží okrem napĺňania svojich cieľov napomáhať a spolupracovať s Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR VVÚŽ (MDC) pri záchrane, renovácii a prezentácii historických železničných zariadení a zhromažďovaní technickej dokumentácie a dobových materiálov súvisiacich so železničnou dopravou. 

V tomto roku sa nám do pozornosti dostal jedinečný cisternový vozeň z roku 1900, ktorý bol odstavený na vlečke spoločnosti GeLiMa, a.s. v Liptovskom Mikuláši. Táto spoločnosť však plánovala ukončiť prevádzku na vlečke a zlikvidovať ju. Preto oslovila MDC s ponukou na odpredaj tohto vozňa. MDC však nemá k dispozícii potrebné finančné prostriedky na nákup historických vozidiel. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Ing. Jiřím Kubáčkom, CSc. vozeň zakúpiť a zachovať tak pre budúce generácie. Vozeň bol z vlečky odvezený dňa 6. októbra 2011 do Vrútok a nasledujúci deň bol prepravený do Bratislavy, kde bude uložený v depozitári až do doby, kedy sa nájdu prostriedky na jeho opravu a sprevádzkovanie.

 
Vozeň bol dlhé roky odstavený na vlečke firmy GeLiMa, a.s. v Liptovskom Mikuláši


Zachovaný výrobný štítok prezrádza pôvod aj vek vozňa


Pár metrov za bránou firmy GeLiMa. Vozeň po dlhej dobe ubehol niekoľko desiatok metrov a je pripravený na presun do Bratislavy


Počas prepravy do Bratislavy