Naše vozidlá


Január 1970

387.017 + TENDER 923.003
Vznikom nového Česko-slovenského štátu narástol hospodársk...

Január 1970

Tárovací vozeň Č. 401
Tárovací (alebo tiež ciachovný) vozeň č. 401, bol vyrobený...

Január 1970

DELČ 800 Č. 26
Strojná dieselelektrická čistička DELČ 800 č. 26 vyrobená ...

Január 1970

TATRA T 14/52 VM 0536000
Motorová nákladná drezina Tatra T 14/52 Vm 0536000 bola vyrobe...

Január 1970

Drezina Warszawa DMV 73-0...
Motorová osobná drezina Warszawa 223 Dmv 73-014 bola vyrobená ...